Bioimpedanční váha IN BODY 370

ANALYZUJE:

    Celková voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, kostní a svalová hmota, svalová hmota, bez tuková hmota, váha
    BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
    Svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento svaloviny v jednotlivých tělesných částech
    Oblast tělesného tuku (růstový graf pro jedince pod 18 let)
    Nutriční diagnóza (proteiny, minerály, tuk, edém)
    Tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza
    Cílová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti, stupeň obezity
    Historie tělesného složen
    Impedance v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť

ŠEST DŮVODŮ, PROČ OSOBNÍ VÁHY A DIGITÁLNÍ VÁHY S TUKOMĚRY NEJSOU PŘESNÉ
  1. váha procento tuku pouze odhaduje
  2. váha nedokáže rozlišit, zda se jedná o útrobní nebo podkožní tuk
  3. váha nedokáže rozeznat, zda přiberete svalovinu nebo tuk
  4. váha může vyvolat zbytečný stres
  5. přesnost váhy je nízká, protože způsobem, jakým si stoupnete na váhu, dokážete ovlivnit výsledek
  6. váha „zhodnotí“ pouze vaši spodní část těla
BOLÍ ANALÝZA SLOŽENÍ LIDSKÉHO TĚLA NA PŘÍSTROJI INBODY?

Nebolí, nebojte.
Měření probíhá přes 8 elektrod, vy jen stojíte rovně a přístroj InBody vše udělá za vás.

JAK DLOUHO ANALÝZA TĚLA TRVÁ?

Samotná analýza je velmi rychlá a jednoduchá, trvá okolo 30 sekund. Následné základní vyhodnocení výsledků trvá zhruba 15 minut, komplexní vyhodnocení výsledků trvá 30 minut.

PRO KOHO JE ANALÝZA TĚLA INBODY VHODNÁ?

Analýza je vhodná pro všechny osoby od 6 do 99 let. Není nebezpečná a může ji díky tomu podstoupit i těhotná žena.
Analýza není vhodná pro osoby s kardiostimulátorem!

VLASTNOSTI:

    Atraktivní vzhled, měření výšky, české menu
    Rozhraní pro uživatele zpříjemněné barevným TFT LCD monitorem
    Vestavěný výsledkový arch pro kancelářský papír A4
    Uživatelské informace a registrační číslo na výsledkovém archu
    USB pro ukládání a zálohování dat
    Oddělená indikace hodnot vnitrobuněčné a mimo buněčné vody
    Dvojitý svalový graf pro jednotlivé tělesné části
    Přehledný seznam podle všech kategorií
    Měření reaktance

Specifikace InBody 370.docx (14617)