Sensitiv Imago 530

- špička v biorezonanci. Vysokotechnologicky medicínský přístroj.

Frekvenční kompenzace

S touto novou metodou přišli v roce 1977 přišli pánové Dr. F. Morrel a Ing. E. Rashe.
Jde o energoinformační působení na buňky tkání a orgánů, které umožňuje změnit jejich stav do téměř ideální kondice (energoinformační vzory zdravých orgánů jsou zaznamenány v paměti přístroje).

Míru zlepšení lze pozorovat v průběhu kůry na monitoru zařízení. Běžné léky, kterými jsme si zvykli léčit různá onemocnění, ve skutečnosti léčí pouze symptomy, neléčí jejich příčiny. Někdy je použití léků nevyhnutelné, nicméně k úplnému uzdravení se musí organismus dostat sám pomocí přirozených procesů. Lidské tělo je velmi komplikovaný samoregulační biologický systém, který vysílá slabé elektromagnetické vlnění stejně jako vše ostatní v přírodě. Toto vlnění ovlivňuje veškeré složky lidského organismu (buňky, orgány, soustavy) a udržuje je v harmonickém zdravém stavu.

Když jsou procesy samoregulace narušeny, může jakékoliv patologické vlnění působící na organismus způsobit onemocnění. Frekvenční kompenzace je v dnešní době jednou z nejefektivnějších metod především v oblasti prevence, která se navíc snaží minimalizovat nutné množství přijímaných léků.

Mezi největší výhody této metody patří:

 • využití vlastního elektromagnetického vlnění pacienta
 • schopnost odlišit fyziologické (zdravé) vlnění od patologického (škodlivého)
 • možnost inverze a zesílení patologického vlnění; obnova a posílení fyziologického vlněníPožadovaného efektu je docíleno stimulací obranyschopnosti hostitele, vylučováním toxinů a toxických metabolických produktů, a také díky deaktivaci infekce, regeneraci tkání a stimulaci dalších regeneračních procesů v organismu.

Univerzálností metody a individuálním přístupem ke zdraví konkrétního člověka může frekvenční kompenzace pomoci při různorodých obtížích.            Lze ji použít při chronických kožních potížích, bradavicích, ztrátě vlasů, endokrinních a hormálních poruchách, depresích, migrénách, snížené obranyschopnosti organismu, osteoporóze, artritidě a při mnoha dalších potížích.

Frekvenční kompenzace zkracuje dobu, po kterou je nutné přijímat léky, a v některých případech umožňuje se lékům vyhnout úplně. Frekvenční kompenzace tak jak jí známe dnes, v sobě shrnuje mnohé pokroky z medicíny, biofyziky a informačních technologií. Jde o široce používanou metodu například v Německu, USA, Rakousku, Švýcarsku, Finsku a Maďarsku.

Podstata metody

Výzkumy posledních desetiletí provedené v mnohých laboratořích a centrech v USA, Německu, Rusku a Japonsku ukázaly, že buňky, tkáně a orgány jsou struktury, které mají přesné bioelektrické charakteristiky. Pomocí experimentu se povedlo dokázat, že tyto charakteristiky se mohou rychle a hluboce měnit při patologických procesech. Elektrony a elektromagnetické pole nesou energii, náboje a informaci. Elektromagnetické pole, které svým způsobem funguje jako „palivo“ všech životních procesů, udržuje normální fyziologický stav buněk – stav homeostáze.

Životní procesy probíhající v organismu jsou již dávno snímány pomocí známých zařízení jako je elektrokardiogram, elektroencefalogram a elektromiogram. Ovšem počáteční hloubkové změny životaschopnosti organismu, které teprve začínají měnit strukturu atomů a buněk projevující se ve změně homeostáze organismu, je možné zachytit a dekódovat jen za pomoci nejnovější metody energoinformační diagnostiky - nelineární analýzy ( NLS ). Je to jeden z posledních objevů v oblasti zdravotnictví, umožňující zachytit a promítnout v podobě kartogramů a grafů i ty nejmenší změny biologických struktur živého organismu. Systémy nelineární analýzy jsou založeny na výzkumu magnetických polí živých organizmů.

Možnosti

Možnosti zařízení Sensitiv a diagnostického programu Sensitiv Imago:

 • Provádí mnohafaktorovou analýzu systémové a orgánové homeostáze

 • Nachází onemocnění v organismu a možné příčiny jejich vzniku

 • Určuje onemocnění a riziková stádia vývoje

 • Vyhodnocuje biologickou aktivitu mikroflóry

 • Provádí analýzy neinvazivní metodou: biochemický rozbor krve, analýza mikroflóry organismu ( výskyt virů, bakterií, parazitů )

 • Analyzuje genetické predispozice - chromozomatický test

 • Nachází alergeny a jejich příčiny

 • Charakterizuje změny v orgánech: funkcionální či organické

 • Zjišťuje kyselino-zásaditou rovnováhu v tkáních

 • Doporučuje volbu potravin při stanovování diety s ohledem na krevní skupinu (vyloučit–doporučit)

 • Umožňuje stanovit individuální schéma léčby a určit efektivní dávku přípravků pomocí testování v biorezonanční komůrce přístroje

 • Daná diagnostika umožňuje vyřešit problémy s váhou (nadváha i anorexe), a samozřejmě lze otestováním i zjistit reakci organismu na jakékoli stávající přípravky k hubnutí ještě před jejich užíváním

 • Sensitiv Imago obsahuje širokopásmové filtry spektronozodů 23 největších výrobců BAD, které jsou propojeny se všemi databázemi

 • Je možné dodatečně nastavit databázi BAD na konkrétní firmu

 • Sensitiv Imago obsahuje spektrogramy endogenních, potravinových, léčivových toxinů a toxinů z výrobního prostředí

 • Sensitiv Imago volí individuální selektivní léčebný prostředek z 1760 možných variant

 • Obsahuje informační spektronozody 1. frekvenčního selektoru pro stabilizaci stavu kůže

 • Databáze je doplněna o spektronozody, které mění strukturu nebo provádějí drenáž

 • Množství spektrogramů v programu Imago čítá na 10200 variant

 

BRT testování a ozdravné kůry

Zařízení Sensitiv Imago umožňuje provádět ozdravování biorezonancí na různé úrovni, ale až teď se po podrobném prostudování tohoto směru objevila možnost normalizace funkce buněk na hlubokém stádiu. Naše zařízení umí provádět dva typy biorezonančního působení: Frekvenční kompenzace a BRT - a právě ta druhá je ta, která zajišťuje hloubkové působení.

BRT se provádí zacíleně na ohraničené struktury tkání orgánu, které prochází největšími změnami. K tomuto účelu se vytvoří koridor působení inverzních elektromagnetických vln pacienta pouze pro danou oblast, proto nedochází k poškození tkáně orgánu, což je velice důležité při komplexním ozdravování organismu.

Provedení kurzu BRT normalizuje mikroflóru orgánu, odstraňuje zánětlivé procesy a obnovuje správné funkce orgánů.

Frekvenční kompenzace je mnohem obecnější typ biorezonančního působení - na rozdíl od BRT ovlivňuje celou oblast orgánu.

Upozorňujeme, že v žádném případě měření na Sensitiv Imago 530 nenahrazuje lékařské testy, ale je jejich vynikajícím doplňkem.

www.youtube.com/watch?v=GB66Z2H2m6Y#t=28

www.biorezonance.info/

Sensitiv Imago 530 popis.pdf (79299)