Více informací o Masaru Emotovi najdete na www.masaru-emoto.net.My jsme čerpali inspiraci z jeho světových bestsellerů  „Zázračná moc vody“ a „Voda a léčivá síla modlitby“ , které tímto  doporučujeme.