Odvykání kouření - ANTISMOKING  terapie pomocí Sensitiv Imago

Odvykání kouření pomocí přístroje Sensitiv Imago

Vy, kteří jste se rozhodli si tento článek přečíst, ať už z důvodu uvědomění si závislosti vlastní nebo někoho blízkého, vězte, že ke vzniku abstinenčních příznaků při odbourávání závislosti na nikotinu vůbec dojít nemusí. Kuřák, který se opravdu rozhodl se zapáchající neřestí skoncovat, má šanci ulehčit si tento boj bez pomoci omezujících nikotinových náhražek jako jsou elektronické cigarety, nikotinové náplasti, žvýkačky, a další jim podobné, jejichž úkolem je snižovat hladinu nikotinu v organizmu abstinujícího kuřáka v pozvolném tempu a tím minimalizovat chuť na další cigaretu. Tím pomyslným pomocníkem při procesu detoxikace organizmu, jež způsobuje onu nutkavou chuť si znovu zapálit, je přístroj nazvaný Sensitiv Imago a anti-nikotinová terapie.

Abychom si lépe objasnili, jak může takový přístroj být neocenitelným pomocníkem při odbourávání nikotinové závislosti, připomeňme, na jakém principu vlastně takováto závislost vzniká.

Dlouholetý kuřák a věrný stoupenec ne zrovna levného tabákového průmyslu vlastní organizmus víceméně dopuje určitou denní dávkou nikotinu, na což si tělo záhy přivyká a vytváří si závislost, tzn., že organizmus již vyžaduje udržování určité hladiny nikotinu. Začne-li však tato hladina klesat, kuřák začíná pociťovat neodolatelnou chuť na cigaretu. Rizika, která aktivní kuřák podstupuje, není jistě třeba ani zdlouhavě vyjmenovávat, přičemž nepříjemný zápach, žloutnutí zubů, nezdravě vypadající pokožka a vlasy, nutkavá chuť na cigaretu v těch nejméně vhodných okamžicích a dosti znatelná finanční nákladnost jsou těmi nejméně zatěžujícími faktory.

Jaké změny se však dějí v lidském organizmu, když kuřák přestane kouřit?

Po 20 minutách od poslední cigarety - tlak a tep se normalizují, zlepšuje se cirkulace krve v končetinách

Po 10 hodinách - koncentrace kyslíku v krvi se vrací k normálu, riziko srdečního infarktu počíná klesat

Po 24 hodinách - oxid uhelnatý je z těla vyloučen, plíce a dýchací cesty se začínají čistit

Po 48 hodinách - tělo již odbouralo veškerý nikotin

Po 72 hodinách - dýchací cesty se rozšíří a snáze se dýchá

Po 12 týdnech - krevní oběh se zlepšuje, chůze a běh je snadnější, méně se zadýcháváte

Po 3-9 měsících – kašel a dušnost výrazně ustává, funkce plic se v průměru zlepšuje o 5-10%

Po 5 letech - riziko srdečního infarktu klesá na polovinu ohrožení kuřáka

Po 10 letech - riziko vzniku plicní rakoviny kleslo na polovinu rizika kuřáka, riziko srdečního infarktu je podobné jako u nekuřáka

Zbavit se závislosti v podstatě znamená detoxikovat organizmus v co možná nejkratší době, po kterou stále existuje riziko návratu ke kuřáctví. Většina bývalých kuřáků se shoduje, že s kouřením je potřeba přestat najednou, ze dne na den. Tohoto pohledu využívá námi nabízená metoda biorezonance, která dokáže projevy fyzické závislosti na nikotinu zcela eliminovat. Biorezonance je v podstatě promítnutí rezonance do živé hmoty, konkrétně do lidského těla, jakási „systémová informační terapie“. Tento přenos informací si musíme představit jako neustálý proud vstupujících a vystupujících hlášení, v němž je každá částečka organismu informována o jiné. Je to dokonalý síťový komunikační systém a to je přesně to, co například v homeopatii při vysokých potencích působí léčebně.

Obecně tedy platí, že očištění organismu od následků kouření trvá zhruba tak dlouhou dobu, jak dlouho bylo tělo vystavováno účinkům cigaretového kouře, tedy pokud mu nepomůžeme právě již zmiňovanou biorezonancí.

Dlouholetou praxí s anti-nikotinovou terapií na přístroji Sensitiv Imago bylo u mých klientů, kteří se rozhodli pro tuto léčbu, dosaženo 70-80 % úspěšnosti v rychlém a efektivním odbourávání závislosti na nikotinu bez abstinenčních příznaků. Tato technika je samozřejmě dále zdokonalována dalšími doplňky, protože děkovné dopisy mých pacientů za to opravdu stojí:)
- See more at: https://www.biorezonance.info/cz_zdr_odvykani_koureni.php#sthash.Z2C4nKGO.dpuf

Odvykání kouření pomocí přístroje Sensitiv Imago

Vy, kteří jste se rozhodli si tento článek přečíst, ať už z důvodu uvědomění si závislosti vlastní nebo někoho blízkého, vězte, že ke vzniku abstinenčních příznaků při odbourávání závislosti na nikotinu vůbec dojít nemusí. Kuřák, který se opravdu rozhodl se zapáchající neřestí skoncovat, má šanci ulehčit si tento boj bez pomoci omezujících nikotinových náhražek jako jsou elektronické cigarety, nikotinové náplasti, žvýkačky, a další jim podobné, jejichž úkolem je snižovat hladinu nikotinu v organizmu abstinujícího kuřáka v pozvolném tempu a tím minimalizovat chuť na další cigaretu. Tím pomyslným pomocníkem při procesu detoxikace organizmu, jež způsobuje onu nutkavou chuť si znovu zapálit, je přístroj nazvaný Sensitiv Imago a anti-nikotinová terapie.

Abychom si lépe objasnili, jak může takový přístroj být neocenitelným pomocníkem při odbourávání nikotinové závislosti, připomeňme, na jakém principu vlastně takováto závislost vzniká.

Dlouholetý kuřák a věrný stoupenec ne zrovna levného tabákového průmyslu vlastní organizmus víceméně dopuje určitou denní dávkou nikotinu, na což si tělo záhy přivyká a vytváří si závislost, tzn., že organizmus již vyžaduje udržování určité hladiny nikotinu. Začne-li však tato hladina klesat, kuřák začíná pociťovat neodolatelnou chuť na cigaretu. Rizika, která aktivní kuřák podstupuje, není jistě třeba ani zdlouhavě vyjmenovávat, přičemž nepříjemný zápach, žloutnutí zubů, nezdravě vypadající pokožka a vlasy, nutkavá chuť na cigaretu v těch nejméně vhodných okamžicích a dosti znatelná finanční nákladnost jsou těmi nejméně zatěžujícími faktory.

Jaké změny se však dějí v lidském organizmu, když kuřák přestane kouřit?

Po 20 minutách od poslední cigarety - tlak a tep se normalizují, zlepšuje se cirkulace krve v končetinách

Po 10 hodinách - koncentrace kyslíku v krvi se vrací k normálu, riziko srdečního infarktu počíná klesat

Po 24 hodinách - oxid uhelnatý je z těla vyloučen, plíce a dýchací cesty se začínají čistit

Po 48 hodinách - tělo již odbouralo veškerý nikotin

Po 72 hodinách - dýchací cesty se rozšíří a snáze se dýchá

Po 12 týdnech - krevní oběh se zlepšuje, chůze a běh je snadnější, méně se zadýcháváte

Po 3-9 měsících – kašel a dušnost výrazně ustává, funkce plic se v průměru zlepšuje o 5-10%

Po 5 letech - riziko srdečního infarktu klesá na polovinu ohrožení kuřáka

Po 10 letech - riziko vzniku plicní rakoviny kleslo na polovinu rizika kuřáka, riziko srdečního infarktu je podobné jako u nekuřáka

Zbavit se závislosti v podstatě znamená detoxikovat organizmus v co možná nejkratší době, po kterou stále existuje riziko návratu ke kuřáctví. Většina bývalých kuřáků se shoduje, že s kouřením je potřeba přestat najednou, ze dne na den. Tohoto pohledu využívá námi nabízená metoda biorezonance, která dokáže projevy fyzické závislosti na nikotinu zcela eliminovat. Biorezonance je v podstatě promítnutí rezonance do živé hmoty, konkrétně do lidského těla, jakási „systémová informační terapie“. Tento přenos informací si musíme představit jako neustálý proud vstupujících a vystupujících hlášení, v němž je každá částečka organismu informována o jiné. Je to dokonalý síťový komunikační systém a to je přesně to, co například v homeopatii při vysokých potencích působí léčebně.

Obecně tedy platí, že očištění organismu od následků kouření trvá zhruba tak dlouhou dobu, jak dlouho bylo tělo vystavováno účinkům cigaretového kouře, tedy pokud mu nepomůžeme právě již zmiňovanou biorezonancí.

Dlouholetou praxí s anti-nikotinovou terapií na přístroji Sensitiv Imago bylo u mých klientů, kteří se rozhodli pro tuto léčbu, dosaženo 70-80 % úspěšnosti v rychlém a efektivním odbourávání závislosti na nikotinu bez abstinenčních příznaků. Tato technika je samozřejmě dále zdokonalována dalšími doplňky, protože děkovné dopisy mých pacientů za to opravdu stojí:)
- See more at: https://www.biorezonance.info/cz_zdr_odvykani_koureni.php#sthash.Z2C4nKGO.dpuf

Využíváme metodu biorezonance, která se řadí mezi nejúspěšnější formy odvykání, a přitom nemá žádné negativní účinky na lidský organismus. Nekouřit, může být lehké právě díky odvykání kouření metodou biorezonance, pomocí přístroje SENSITIV IMAGO 530.


Odvykání kouření touto metodou
stimuluje a zároveň podporuje
samoléčivé schopnosti organismu.
Antismoking  pomůže odstranit „nikotinový hlad“ a fyzickou závislost na nikotinu. Úspěšnost je až 80 %, tedy 8 z 10 kuřáků s kouřením přestane úplně. Biorezonance je vhodná pro každého kuřáka bez ohledu na věk nebo počet vykouřených cigaret.

Součástí úspěšné terapie může být psychická podpora klienta, nejlépe odborné konzultace, které umožňují proniknout do podstaty problému a zvyšují šanci na trvalé vyřešení situace.

Na rozhodnutí přestat kouřit není nikdy pozdě. I když někdo kouří mnoho let  30 cigaret denně, je možné za pomoci biorezonance a motivace přestat kouřit.

Skutečně, aby se to povedlo a vydrželo, musí být motivace. Musíte chtít přestat kouřit.

Bude-li jasný záměr, realizace bude snadnější.

Terapie: celkový program trvá zhruba 1 hodinu, klient pohodlně sedí v křesle, na uších má sluchátka a v rukou drží elektrody.

Odnesete si: pro prodloužení účinku Antismoking programu si odnesete nosič frekvenčního signálu ve formě cukrových globulí, instrukce obdržíte na místě.

Po terapii je nutné v průběhu dne vypít minimálně 2 litry vody pro urychlení detoxikace organismu od nikotinu.
 

Výhody metody, kuřák nezažívá:
• Stres
• Nervozitu
• Nespavost
• Vztek
Proč kouříte? Závislost!
• Psychická
• Fyzická


Komu se nedoporučuje?
1. Ten kdo má kardiostimulátor
2. Lidem s epilepsií

Co nedoporučujeme?
• Před terapií omezit kouření!!!
Kuřte jak jste zvyklí …


Co pro Vás znamená odvyknout si od kouření?
• Znamená to zbavit se nikotinu a všech chemických látek

 

Objednání na odvykání kouření