Quantum - magneticko-rezonanční analyzátor YK3

Quantum magnetickou-rezonanční analyzátor představuje špičku mezi high-tech inovačními projekty medicíny, Bio-informatiky, elektrotechniky a jinými vědami. Při použití kvantové medicíny jako teoretického základu, využívá pokročilého elektronické vybavení pro sběr slabého magnetického pole lidských buněk pro vědeckou analýzu, čímž analyzuje a určuje testované osobě její zdravotní stav a hlavní problémy a předkládá standardní preventivní doporučení. Quantum YK3 je individualizovaný rádce při konzultacích o zdravotní péči celého těla. Jeho výhodou je komplexnost, neinvazivní metoda vyšetření, praktičnost, jednoduchost.

Přístroj vyšetří 34 segmentů lidského těla a vyhodnotí na 268 - 274 parametrů.
Např. segment = funkce ledvin, parametr=index kyseliny močové.
Pomocí Quantum YK3 vám zjistím až 270 parametrů jako např. krevní tuk,množství stopových prvků, vitamínů, funkce jater, ledvin, stav kostí, kolagenu apod.

Lidské tělo je shlukem velkého počtu buněk, které jsou ve stavu neustálého růstu, vývoje , diferenciace, regenerace a apoptózy , a buňky se ustavičně sami obnovují prostřednictvím svého vlastního dělení. V těle dospělého člověka se během jedné vteřiny rozdělí 25 milionů buněk a krevní buňky ( krvinky ) těla se neustále obnovují rychlostí přibližně 100 milionů za minutu. V procesu buněčného dělení a růstu jsou tyto nabité tělíska z atomových jader tvořících atomy jako základní jednotku buňky a elektrony mimo jádra v neustálém rychlém pohybu a stále se mění, čímž neustále emitují elektromagnetické vlny .

Elektromagnetické vlnové signály emitované lidským tělem představují určitý stav lidského těla a vydané elektromagnetické vlnové signály jsou různé v různých stavech lidského těla jako je zdraví , podlomené zdraví , nemoc , atd. . Pokud bychom dokázali určit tyto specifické elektromagnetické vlnové signály , dokázali bychom určit stav života těla.

Kvantová medicína považuje za nejzákladnější příčinu onemocnění to , že spin elektronů mimo atomové jádro a oběžná dráha ( orbita ) se mění, a tím způsobuje změnu atomů tvořících materiál , změnu malých biomolekul , změnu velkých biomolekul , změnu všech buněk a nakonec změnu orgánů. Jelikož je elektron nabitým tělískem ( částice s nábojem ), pokud se změní spin elektronů mimo atomové jádro a orbita , elektromagnetické vlnění emitované atomy se změní. Energie změn elektromagnetického vlnění způsobených změnami v důsledku nemocí lidského těla a fyzickými změnami nutričního stavu je extrémně slabá a obvykle jde jen o nanoGauss - y ( nG ) až mikroGauss - y ( mikrogramů) . Frekvence a energie slabého magnetického pole vlasů určena přímo nebo podržením senzoru rukou se porovnává s rezonančními spektry standardního kvanta chorob a souboru nutričních indikátorů v přístroji po zesílení frekvence a energie pomocí přístroje a zpracování počítačem, a pak je na výstupu korespondující hodnota kvanta od negativní po pozitivní . Velikost hodnoty kvanta určuje povahu a rozsah choroby a nutričních úrovní. Na závěr výsledky vyšetření vyhodnotí kliničtí lékaři . Například rakovinné buňky se liší od normálních buněk a elektromagnetické vlny emitované rakovinnými buňkami se také liší od elektromagnetických vln emitovaných normálními buňkami . Testování tumoru kvantovou rezonancí je posláním standardní vlny rakovinných buněk do vzorku. Pokud jsou v lidském těle rakovinné buňky , objeví se rezonance a přístroj detekuje signál. Čím je počet rakovinných buněk vyšší, tím je signál intenzivnější a hodnota kvanta směřuje k negativní hodnotě . Pokud nejsou přítomny rakovinné buňky , rezonance se neobjeví a hodnota kvanta směřuje k pozitivní hodnotě . Podobá se to principu poslechu vysílání rozhlasu z rádia . Ve vzduchu se nachází množství rádiových vln . Chcete-li poslouchat některé určené vysílání rozhlasu , můžete naladit rádio na odpovídající frekvenci av tom okamžiku se objeví rezonance , takže dokážete toto vysílání rozhlasu slyšet . Kvantová rezonance používá tento princip na testování .

Výhodou je komplexnost, neinvazivní metoda vyšetření, praktičnost, jednoduchost.

Po analýze vám podle nascanovaných hodnot poradíme jak zlepšit vaši kondici a doplnit nedostatek prvků, které vašemu tělu chybí pro správné fungování.

Quantum funkce.pdf (163760)