Jak funguje Harmonizér

Víření – přirozený pohyb vody

Voda tekoucí v potocích a řekách bez lidské regulace, přirozeně vytváří klikatící se koryta řek protkávající celou krajinu. Říční voda si hledá při průtoku krajinou tu nejsnadnější cestu k pohybu vpřed

 


Stejně se voda chová, když ji vypustíme z vany nebo ji vyléváme z láhve-přesunuje se vždy způsobem, který je tím nejsnadnější pohybem. Je to pohyb nejmenšího odporu. Nikdy s přímou dráhou ke středu. Vždy s dráhou spirálovitou – voda krouží ve spirále – víří.

Přirozeným pohybem pro vodu je tedy víření ve spirálách. Spirála je zdrojem určité vibrační frekvence a vibrační energie vody se aktivuje právě spirálovitým pohybem

Ukázka přenosu vibrací zvuku na vodu – zajímavé www.youtube.com/watch?v=mODqQvlrgIQ 

Srovnejme  vodu z horského potoka, kde je voda v pohybu, stále překonává překážky a za každým kamenem se tvoří drobné víry. Oproti stojaté vodě z rybníka nebo přehrady. Vířící pohyb je pro energii vody rozhodující. Do strukturní paměti vody se vířením ve spirále dostává vyšší vibrace, která  je s vodou v souznění a nenutí ji chovat se proti své přirozenosti.

Masaru Emoto se ve své práci zaměřil na porovnávání rychle tekoucí vody z horního toku řeky a stojaté vody z přehradní nádrže.Rozdíl v pravidelnosti a vzhledu krystalů ukazuje,že samočistící schopnost vody souvisí úzce s charakterem jejího pohybu.O vzorcích stojaté vody by se dalo obecně říci,že jejich schopnost tvořit krystaly byla velmi omezená.

Rakouský spisovatel, vynálezce a s přírodou sladěný člověk Viktor Schauberger říká: „Formou pohybu, která tvoří, rozvíjí, zušlechťuje a buduje, je spirálový pohyb z vnějšku dovnitř, tedy pohyb dostředivý. V přírodě jej nalezneme tam, kde pracují budující síly: ve spirálních mlhovinách ve vesmíru, v pohybu našeho planetárního systému, v přirozeném pohybu vody, krve a míz.

 

Představme si, jak vypadají naše rozvody pitné vody. Je to sestava pravoúhlých přímek. Od vodárny až k baterii. Žádný prostor pro víření. To je skutečnost, kterou v přírodě nenajdeme. Kohoutková voda dopravou ke spotřebiteli, prochází procesem odporujícím její přirozenosti, a tento nesoulad se mimo jiných vlivů také projevuje na výsledné energetické kvalitě této vody.

Rozhodli jsme se vyvinout průtokový harmonizer vody, který bude komplexně měnit energii vody. Jedním z principů, který pozitivně působí na strukturní uspořádání molekul vody je skutečnost, že voda v kapalném skupenství, nemá vlastní tvar. Vyplňuje tvar nádob a protéká prostorem, kterým je jí to umožněno.

 

Důležitou součástí harmonizeru jsou dvě unikátní, na přírodním principu tvarované šroubovice. Ve vodě se jejich působením neutralizují předchozí destruktivní procesy. V další fázi se vytváří přírodně přirozeným způsobem pohybu struktura, která prostřednictvím jemného energetického vyzařování podporuje a udržuje život

Rychlé zavíření vody způsobí také snadnější uvolnění chloru,kterým je pitná voda dezinfikována.Ve výsledku  pak je voda jemnější a chuťově lepší