Analýza a terapie pomocí TimeWaver

TimeWaver MED je  bioenergetický, diagnostický a terapeutický systém podporovaný počítačem.

Analyzuje a transformuje biologické energetické pole člověka pomocí kvantových účinků světla a okamžitě porovnává získané výsledky s požadovanými hodnotami.

Systém byl vyvinut vědcem z Německa, profesorem Marcusem Schmiekem a vychází z poznatků kvantové fyziky a medicíny .

Popis metody:  Popis metody.pdf (48642)

TimeWaver Frequency

Frekvenční terapie řízená informačním polem
TimeWaver Frequency kombinuje medicínu informačního pole (IFM) s tím nejlepším z frekvenční terapie. Pod kmitočtovou terapií se obecně rozumí léčení těla pomocí technicky vytvořených kmitání a proudů.
Téměř všechny známé varianty frekvenční terapie je možné provádět pomocí TimeWaver Frequency. A tak se v kombinaci s medicínou informačního pole otevírají nové úžasné možnosti. Systém zahrnuje celý terapeutický protokol podle Nina Ninu se 155 000 frekvencemi. Existuje množství dalších oblastí použití a spousta metod, které tento přístroj zahrnuje.
 

Nuno Nina
Život portugalského homeopata Nuna Ninu je minimálně stejně fascinující, jako jeho vývoj v oblasti medicíny. Původně byly jeho odbornými oblastmi matematika, systémové inženýrství a biochemie. Učebnice, které sestavil, jsou standardní literaturou i pro dnešních studentů.
Již několik let se intenzivně zabývá medicínou; vede kliniky v Lisabonu a na několika dalších místech. Spolu s velkým množstvím odborných lékařů a terapeutů se stará o domácích i zahraničních pacientů, mezi nimiž je i mnoho prominentů, prezidentů států a známých sportovců. Vynalézavost, intuice a charisma Nuna Ninu nadchnou všechny lidi, kteří se s ním setkali pracovny nebo v soukromí.
Spolu s Marcusem Schmieke vyvinuli TimeWaver Frequency systém. Na základě svých klinických zkušeností vyvinul Nuno Nina jedinečný terapeutický protokol a jím vytvořenou frekvenční databázi se 155 000 frekvencemi, takzvanými "Zlatými frekvencemi" integroval do systému. Pravidelně navštěvuje TimeWaver Academy, kde školí uživatelů TimeWaver Frequency systému.


Terapie podle Nuna Ninu
Nuno Nina vyvinul v průběhu let ve spolupráci s TimeWaver speciální léčebný koncept s novým TimeWaver Frequency systémem. Pracuje ve třech léčebných fázích a obsahuje 155 000 frekvencí Nuna Ninu z databází Zlatých frekvencí, které jsou vhodné pro mnohé indikace. Kromě výjimečně účinného profilu jsou to především praktické aspekty, které dělají metodu pro moderních terapeuty obzvlášť atraktivní.
• K dispozici je jasný a srozumitelný terapeutický protokol, který je reprodukovatelný pro všechny uživatele.
• Metoda je přidělitelný a výrazně zlepšuje chod praxe.
• TimeWaver Med analyzuje hlubší příčiny blokád na psychické, emocionální a informační úrovni.
• Frekvenční terapie s TimeWaver Frequency účinkuje na buněčné úrovni.
• Různé posilovací přípravky tvoří vhodný základ a jsou součástí doporučeného terapeutického protokolu.


Mikro-Elektro-Terapie - Terapie pohybového aparátu, Terapie bolesti
Pomocí mikro-elektro-terapie (MET) je možné za použití nízkých proudů zvolených frekvencí a precizního umístění elektrod léčit akutní a chronické bolesti, které postihují tělo lokálně, ale i celkově. Mezi další oblasti použití patří onemocnění pohybového aparátu a kloubů, jakými jsou degenerativní, čili na rozpadu a stárnutí spočívající onemocnění páteře, jakož i různá onemocnění svalstva a artrózy (chronické, onemocnění kloubu způsobené jeho opotřebením). Mikro-elektro-terapie je pro školní medicínu sporná a na toto téma se vedou mnohé diskuse.


Kraniální elektrostimulace - Terapie psychických onemocnění
S TimeWaver Frequency systémem můžete použít CES (kraniální elektrostimulaci), která je využívána především při léčení psychických onemocnění. Aplikuje se při úzkostných stavech, poruchách spánku a při depresích, tak v klinické praxi av rámci kontrolovaných studií *. Aplikuje se prostřednictvím speciálních ušních elektrod a je velmi jednoduchá. Jak velmi nápomocná se CES ukázala být při doprovodném léčení chronických onemocnění. Tato forma terapie je školní medicínou diskutována.


Celulární regulační terapie
Mitochondrie jsou "elektrárny" v našem těle. Mitochondriopatie jsou poruchy mitochondrií a dokáží se projevovat různým způsobem. Za společnou příčinu se u většiny mitochondropatií považuje omezená produkce ATP (adenozintrifosfát), důležitého procesu k výrobě energie v buňce a nesprávné fungování látkové výměny.
Tyto pro látkovou výměnu charakteristické hodnoty jsou pozitivní ovlivňovány určitými proudy a formami signálů. Cílem terapie pomocí TimeWaver Frequency je vytvoření harmonické rovnováhy mezi kyselinami a zásadami v tkáni. Tato forma terapie není dosud školní medicínou uznána.


Frekvenční terapie
Rozsáhlé databáze s frekvencemi podle Hulda Clarkové a Raymonda Rifeho nabízejí různorodé terapeutické možnosti. V těchto databázích jsou Vám k dispozici frekvence, které jsou přiřazeny parazitem, plísním, toxinům a jiným zátěžím a onemocněním, jakož i frekvence související s různými orgány. Vhodné, technicky vytvořené kmitání a proudy jsou na klienta přenášeny různými elektrodami. Frekvenční terapie podle Clarkové a Rife není školní medicínou uznána.


Energetická a Meridiánová terapie
Meridiány jsou podle tradiční čínské medicíny (TCM) kanály, ve kterých proudí životní energie. Podle této představy existuje dvanáct hlavních meridiánů. Každý meridián je přiřazen jednomu orgánu, respektive orgánovému systému. Na meridiánech se nacházejí pevně stanovené meridiánové nebo akupunkturní body. Mikroprúdové použití se speciálně zvolenými frekvencemi se osvědčily obzvláště na meridiánových bodech podle TCM, protože právě tyto body mají fyziologicky snížený elektrický odpor. Meridiány představují podle TCM elektrické vodivé dráhy, podobné svalovým vláknům a nebo krevnímu řečišti.
Rozsáhlé poznání učení o meridiánech podle TCM je součástí TimeWaver Frequency systému, a tak můžete používat i Vy tyto jednoduché a osvědčené terapeutické strategie; můžete tak například jednoduchými prostředky odstranit jizvy nebo energetické blokády. Energetická a Meridiánová terapie včetně učení TCM o meridiánech není školní medicínou uznána.

TimeWaver Frequency