Plazmový generátor RPZ 14

Plazmový generátor RPZ 14 využívá princip bezkontaktního přenosu frekvencí dle poznatků a praxe průkopníka této metody selektivního ničení mikroorganismů, kterým byl Dr. Royal Raymond Rife. Plazmový generátor české konstrukce od společnosti Z-technology s.r.o. pracuje naprosto přesně, bez zkreslení výstupních impulsů. Patří na první místo ve světě. Jde zatím o nejdokonalejší přístroj tohoto druhu, který je v současné době k dispozici. Plazmový generátor RPZ 14 dokáže tyto mikroorganismy zničit, nebo narušit jejich „maskovací“ obal na membránách. Po narušení obalu imunitní systém začne tyto mikroorganismy ničit a dochází tak k samovolnému uzdravení, pokud jsou dodrženy doporučené postupy. Všechny nemoci mají své původce a všechny živé mikroorganismy vibrují na svém frekvenčním pásmu nebo přesné frekvenci. Do plazmového generátoru zadáváme přímo pásma individuálně naměřená na míru a tím se dosahuje výborných výsledků. Buněčná stěna se rozkmitá až dojde k rozpadu patogenů. Díky analýze celého těla a nalezení mikrobiální zátěže a parazitů F-scanem, dochází při aplikaci plazmového generátoru k likvidaci patogenů, pročištění a nastartování imunitního systému a to souvisí s pozitivním vlivem na jednotlivé orgány v těle. Ničí většinu získaných živých zátěží, které oragismu škodí a to dokonce i v kostech. Na odplavení toxinů z rozpadlých patogenů a na nastartování přirozené imunity po plazmování je nutné dodržovat doporučenou individuálně nastavenou suplementaci v nejvyšší prověřené kvalitě. Je nutné si uvědomit, že při rozpadu plísní, virů, bakterií a parazitů dochází ke zvýšenému vyplavování toxinů, kyselin, cukrů. Je proto možné, že než se s tím tělo vyrovná, může se dostavit únava, nevolnost, střevní obtíže (průjem či vyšší počet vyprazdňování), v případě většího množství uhynulých velkých parazitů může dojít k zácpě. Je proto nezbytně nutná komunikace s klientem. Po terapii nedoporučujeme absolvovat jaterní testy i testy na cukrovku, pravděpodobně nebudou dlouhodobě vypovídající.
Plazmování není vhodné při těhotenství a pro osoby s kardiostimulátorem či transplantátem. Omezeně lze použít při dialýze.

Frekvenční rozsah plazmového generátoru.docx (12188)


Plazmový generátor RPZ 14 je experimentální přístroj, není zdravotnický prostředek.


Po plazmování doporučujeme individuální terapii, enzymoterapii a alkalizaci těla, podpořit bylinnými preparáty s účinkem proti parazitům.

 Délka plazmování je individuální.

Doba uzdravení

Je zřejmé, že ihned po aplikaci frekvencí problém sám nemizí. Pokud se detoxikuje, pak do půl roku parazitární zátěž mizí a není měřitelná jako alergeny. Pokud se nedetoxikuje, pak i po třech letech jsem u klienta nalezl zátěže od mrtvých parazitů. Znamená to, že po celou dobu je organizmus zatěžován danými frekvencemi.Klientům doporučuji po nějaké době provést kontrolu. Zjišťuji, zda aplikace frekvencí přinesla očekávaný výsledek. Výstupy z kontrol jsou vždy podstatně kratší. Záleží jen na klientovi, jak se k detoxikaci postaví. Zázraky neumíme. Výsledky u klientů se liší. Buď akceptuje doporučení a výsledky jsou nebo to dělá jen tak a jeho výsledky jsou sporadické. Každý má být odpovědný za své zdraví.