Harmonizace

Základním stavem člověka je klid a harmonie.

Spěch, stres, strach a chaos nepatří k životu. Při pohledu na současný hektický způsob fungování lidské populace je zřejmé, že většina lidí tohoto světa je řízena právě těmito pocity. Není důvod, abychom byli jedním z nich! Tyto negativní pocity jsou naším největším nepřítelem, dokáží změnit naprogramování našeho mozku z tvůrčího do pasivního a brát nám veškerou energii k životu. Často pod vlivem negativních pocitů vzniklých ze stresu či strachu, ztrácíme nadhled a necháváme malichernosti, aby ovládali nás i náš život.

 
 

Vnitřní harmonie člověka je nezbytným předpokladem ke spokojenému životu. Pravidlo vnitřního vyzařování a vnějšího odrazu přináší do našeho života situace, zkoušky a výzvy, které jsou v rezonanci s naším vnitřním stavem. Jestliže, se nám podaří dosáhnout stavu vnitřní harmonie, jsme ve svých životech spokojeni, milováni, oblíbeni, vážení a finančně zajištění. Začne se nám dařit všechno, co děláme.

 
 

Způsobů jak dosáhnout vyrovnanosti je bezpočet a lze říci, že žádná metoda není universální. Každý člověk je svým způsobem jedinečnou a individuální osobností se svobodnou vůlí. Můžeme si zvolit způsob, který nám nejvíce vyhovuje a nikdo nemá právo nám v něm bránit. V dnešní době je na vlně zájmu zdravý životní styl, cvičení jógy, vegetariánství či veganství. Lze se rozhodnout pro asketický způsob života stejně jako pro dlouhé meditace nebo rozvoj duchovního života.

 

My jsme přišli na jednoduchý a účinný způsob jak svůj život naplnit zdravím a emoční vyrovnaností.

 
Lze toho dosáhnout využitím fenoménu

Je zřejmé, že informace, které voda z vodovodního řádu extrahuje, během své pouti z úpraven vody až k místu užití nemusí být vždy vhodné pro živé organismy .Výzkum japonského vědce Masaru Emota dokázal velké energetické znečištění kohoutkové vody.

 
Vytvořili jsme k tomuto účelu zařízení a nazvali jej harmonizer vody. Je to název nejpřesněji vystihující podstatu změny, kterou voda průchodem tímto zařízením projde

Harmonizer upravuje svým uspořádáním vnitřní charakter vody tak, aby byl v souladu s člověku prospěšnými funkcemi .

 
 

Zařazením vody s harmonickou informací do pitného režimu se přenášejí tyto informace do paměti vnitřní vody. Pitím takové vody lze zvýšit osobní vibrace člověka Ten se pak stává vnitřně vyrovnanou, a harmonickou bytostí. Dobré zdraví, duševní klid a celková spokojenost, pak jsou vnějšími projevy vnitřních změn.

 

 Harmonizací své vnitřní vody lze proměnit celý svůj život, vymanit se ze zažitých a ubíjejících stereotypů.

 

Tělo, psychika, charakter a osud člověka tvoří nedělitelný celek. Jedno ovlivňuje druhé. Voda může být impulzem, který v důsledku změní k lepšímu Váš charakter i osud.