Garance

PORADENSTVÍ A INFORMAČNÍ SERVIS

Již po 2 – 3 týdnech používání by měly být patrné účinky pití harmonizované vody. Od doby převzetí harmonizéru Vám garantujeme 2 měsíční lhůtu na vyzkoušení s možností vrácení nepoškozeného harmonizeru.

Za poškozené součásti nepřebíráme žádnou záruku. Všechny součásti harmonizeru ,které jsou ve styku  s pitnou vodou mají potvrzení o  zdravotní nezávadnosti.

Správná funkce výrobku, přínos pro zákazníka a jeho spokojenost je pro nás klíčová a dává smysl naší práci. Proto se neváhejte na nás obrátit, kdykoliv budete mít jakýkoliv dotaz, připomínku nebo třeba i pochybnost.